Mitsubishi Lancer 1.5 I – 1994

Mitsubishi
Gasolina
Blanco

.