Mitsubishi Colt 1.3 I 5 ptas – 1989

Mitsubishi
Gasolina
Blanco

.